Regulamin

Regulamin:

1. Właścicielem sklepu jest firma:

Artystyczna Pracownia Jubilerska „KOSEK”

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a

NIP: 945-123-99-43

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę internetową www.kosek.krakow.pl. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia. W przypadku zamówień telefonicznych należy podać wszystkie dane potrzebne do zrealizowania zamówienia (imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, sposób płatności, AKTUALNY numer telefonu). W przypadku zamówienia na firmę – nazwa i adres firmy, numer NIP, AKTUALNY numer telefonu, adres dostawy oraz dane osoby zamawiającej). O otrzymaniu zamówienia informujemy listem e-mail na podany w formularzu adres (w przypadku zamówienia telefonicznego nie jest wysyłane potwierdzenie zamówienia). Oferta sklepu internetowego www. kosek.krakow.pl ważna jest tylko na terenie Polski.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w powyższym terminie ze względu na brak przedmiotu świadczenia – Klient jest o powyższym fakcie informowany. Jednocześnie Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji (termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych) + przewidywany czas dostawy

Przesyłki dostarcza:

Firma Kurierska

czas dostawy 1-2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 , Należy w zamówieniach podawać adres do doręczeń taki, aby kurier mógł zastać osobę odbierającą (np. adres do pracy).

Istnieje możliwość dołączenia faktury VAT na życzenie klienta. Prosimy wówczas o wpisanie w komentarzu zamówienia chęci otrzymania faktury VAT oraz wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

>> przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier

>> przez system płatniczy PayPal

>> przelewem bankowym na konto sklepu

Na bankowym poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) w tytule wpłaty należy podać numer zamówienia internetowego oraz imię i nazwisko zamawiającego. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na rachunku.

8. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar pozostał w stanie niezmienionym (m.in. pozostał nieużywany i nieuszkodzony). Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać (na własny koszt) wraz z informacją o koncie bankowym i danymi właściciela konta, na które zostaną zwrócone pieniądze. Cena sprzedaży oraz koszt dostarczenia towaru do klienta zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmuje się żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
9. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta – okres gwarancji podany jest w opisie produktu oraz w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

10. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Artystyczna Pracownia Jubilerska „KOSEK”, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a

Cele przetwarzania danych:

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz

- pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep zegarmistrz.com

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
-Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

-Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

-rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sklep nie odpowiada za błędy systemowe występujące niezależne od sklepu, na które sklep nie ma wpływu a mogące wprowadzać w błąd klienta. Sklep w tym przypadku zobowiązuje się do najszybszego poinformowania klienta o błędzie i bezzwłocznego naprawienia błędu.

11. Dla transakcji B2B (dla innych handlowców) sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Punkt ten nie dotyczy konsumentów.

12. Istnieje możliwość dołączenia do przesyłki faktury VAT na życzenie klienta. Prosimy wówczas o wpisanie wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury w odpowiednich polach formularza. Wpisanie nazwy firmy oraz numeru NIP oznacza wyrażenie chęci otrzymania faktury VAT a co za tym idzie zakupu wybranego towaru na firmę.

13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kosek.krakow.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.